Tietoa meistä

Visualistiyhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1950, jolloin Suomeen perustettiin ensimmäinen alan ammattilaisten järjestö, Somistajayhdistys. Yhdistys oli hyvin miesvaltainen joukko tekijöitä, enimmäkseen messujen ja näyteikkunoiden rakentajia. Somistajan lisäksi työnimikkeenä oli myös mainostaiteilija. 
2000- luvulle tultaessa yhdistyksen jäsenistä miehiä oli enää 14, ja ammatin työnkuva oli laajentunut ketjuohjeistetun myymälän tai osaston visuaaliseen markkinointiin. Ammattinimike muuttui visualistiksi, samoin yhdistyksen nimi: Somistajayhdistyksestä tuli Visualistit Ry.
Vuonna 2017 Visualistit Ry vetäytyi hiljaiseloon ja lopetti toimintansa, ajankuvan ollessa yhdistystoiminnalle heikko. Hyvin pian kuitenkin huomattiin, että alan kattojärjestön puuttuminen heikensi visuaalisen markkinoinnin asemaa kaupanalalla, ja alan ammattilaisten kesken nousi vahva tahtotila tuoda paitsi yhdistys, myös visualistien arvostus ja alan tunnettuus ansaitsemaansa rooliin.