Missio

Visualistiyhdistyksen tavoitteena on palauttaa alansa auktoriteettiasema. Visuaalisen markkinoinnin tunnettuus ja merkitys ovat jääneet sosiaalisen median ja digiaikakauden jalkoihin, ja ymmärrys visuaalisen markkinoinnin merkityksestä on kaventunut. Samaan aikaan kivijalkamyymälä tarvitsee kipeästi elämyksellisyyttä, jota voidaan luoda vain taitavalla kaupallisella ja visuaalisella osaamisella. Alan tunnettuuden lisäämisen ohella Visualistiyhdistys auttaa jäseniään kasvattamaan osaamistaan ja verkostojaan jatkokoulutusten ja yhteisten yritysvierailujen avulla.