Kannattajajäsenet

Kannattajajäsenyys on Visualistit ry:n toiminnan kehittämisen tukijäsenyys, joka mahdollistaa yhdistyksen koulutustapahtumien ja yritysvierailujen järjestämisen jäsenistölle. Kannattajajäsenyys on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka hyötyvät näkyvyydestä visuaalisen markkinoinnin ammattilaisten kanavissa ja tapahtumissa. 

Visualistit työskentelevät muuttuvan kaupan alan kentällä etsien työssään jatkuvasti uusia tapoja toteuttaa elämyksellisiä kaupallisia ympäristöjä. Kannattajajäsen pääsee viestimään tuotteistaan ja palveluistaan kohdennetusti visuaalisen markkinoinnin ammattilaisille.

Lähetä hakemus: visualistitry@gmail.com 
Hakemukset käsittelee ja hyväksyy Visualistit ry:n hallitus. 

KANNATTAJAJÄSENET: